VODOTĚSNOST - Festina

Přejít na obsah
VODOTĚSNOST
VODOTĚSNOST

Vodotěsnost patří mezi základní vlastnost hodinek. Ne každé hodinky vodotěsností disponují, avšak renomovaní výrobci v současnosti nabízí svým zákazníkům právě takové, do kterých vlhkost nepronikne. Majitelé hodinek si však musí uvědomit, že vodotěsnost není vlastnost, která je trvalá a s léty užívání hodinek se nemění. Pro její zachování je nezbytné dbát na správnou manipulaci s hodinkami, nezapomínat na péči o ně a podrobovat je i příslušným zkouškám, které zhodnotí míru jejich vodotěsnosti.

Nejprve si upřesníme, co vodotěsnost znamená. Jde o schopnost hodinek nepropouštět vodu či vlhkost dovnitř jejich pouzdra.

Bohužel žádné hodinky, ani ty určené pro potápění, negarantují majiteli stoprocentní vodotěsnost za jakýchkoliv podmínek. Rozhodující je zejména nepoškozené pouzdro, kvalita těsnících prvků a dodržování základních zásad správného používání hodinek. I proto se můžeme v hodinářském světě setkat kromě vodotěsnosti i s pojmem "voděodolnost" (doslovný překlad z anglického "water resistant").

Vodotěsnost či voděodolnost hodinek je podmíněna zejména tlakem vody, který ovlivňuje schopnost vlhkosti pronikat pod těsnění hodinek. Proto míra vodotěsnosti souvisí právě s touto podmínku. Vodotěsnost se označuje buď výškou vodního sloupce v metrech (tedy 30m, 50m, 100m, ...) a ve stopách (98,5ft, 164ft, 328ft, ...), nebo v jednotkách tlaku ATM či v počtu barů (3ATM, 5 ATM, 10 ATM) při měřeném statickém tlaku.

RIZIKOVÁ JSOU KORUNKA A TLAČÍTKA

Z hlediska vodotěsnosti jsou nejdůležitějšími prvky hodinek pohyblivé části pouzdra (korunka, tlačítka) která je mobilní. Po jejím vysunutí resp. zatlačení, se vodotěsnost narušuje a po vrácení do původní polohy by se měla opět obnovit. Jelikož s povytažením korunkou hodinky ztrácejí vodotěsnost, nemělo by s ní být manipulováno pod vodou, stejně tak jako s tlačítky. Před ponořením si vždy zkontrolujte, že je korunka zasunuta a dobře zatlačena, nebo zašroubována do pouzdra (pakliže to model hodinek umožňuje) jinak může dojít k průniku vlhkosti dovnitř hodinek, korodování některých součástí hodinek, poškození baterie, poškození strojku a podobně. S hodinkami se vyhýbejte příliš horké nebo příliš studené vodě, či střídání teplot. Pro běžné vodotěsné hodinky není vhodné prudké střídání extrémních teplot ovzduší či vody. Jejich funkčnost může narušit i příliš teplá nebo naopak příliš studená voda. V extrémnějších teplotách dochází vlivem tepelné roztažnosti k velikostním změnám těsnících kroužků, a proto může být vodotěsnost narušena. Proto se vyhněte například skoku do ledové vody po použití sauny, páry a podobně.

VODOTĚSNOST MUSÍ BÝT TESTOVÁNA

Těsnící prvky hodinek se mohou narušit po každém otevření pouzdra hodinek. Proto po servisním úkonu jakým je například výměna baterie musí být provedena tlaková zkouška a zkouška vodotěsnosti, kterou by měla být zakončena každá profesionální oprava. Vodotěsnost hodinek se testuje ve speciálních přístrojích.
Zkoušku vodotěsnosti by měly hodinky absolvovat nejen po každém zásahu do pouzdra, ale i preventivně, každých 18 - 24 měsíců. Tak získáte garanci, že po případném ponoření hodinek do vody nedojde k jejímu průniku do pouzdra.
 OZNAČNÍ NA VÍČKU HODINEK
VLHKOST / DÉŠŤ
APOD.
PLAVÁNÍ
MYTÍ AUTOMOBILU
ŠNORCHLOVÁNÍ
SKOKY DO VODY
POTÁPĚNÍ
S PŘÍSTROJEM
 BEZ OZNAČENÍ
NE
NE
NE
NE
WATER RESISTANT 30M* (3ATM)
ANO
NE
NE
NE
 WATER RESISTANT 50M* (5ATM)
ANO
ANO
NE
NE
 WATER RESISTANT 100M* (10ATM)
ANO
ANO
ANO
NE
 WATER RESISTANT 200M* (20ATM)
ANO
ANO
ANO
ANO
© 2023 | Janeba Time, s.r.o.
Návrat na obsah